Autopartners

Dacia.be

Menu

Legal

Informatie op de website

De informatie, producten en diensten (“Informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.  Afbeeldingen en uitrustingen zijn louter informatief en hebben geen contractuele waarde.

Autopartners staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de Informatie. De Informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Autopartners is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Autopartners behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.